Sk_logo_RGB-kindaholm.jpg
Hem Gudstjänst och tro Kyrkor Kalender Verksamhet Bilder Kontakt

Välkommen till Kindaholms församling

"Floderna ska klappa händer,

bergen ska jubla tillsammans"

Psaltaren 98.

 

Om församlingen

Kindaholms församling ingår i Kinds pastorat och är en del av Svenska

kyrkan. Församlingen är den gemenskap där Guds kärlek i Kristus Jesus kommer till uttryck i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingens grundläggande uppgift i Kindaholm är, att som en del av den världsvida kyrkan, vittna om, gestalta och praktisera evangeliet och att utrusta medlemmarna för uppgiften – att vara ljus och salt i världen och återspegla Kristi kärlek.

Vi vill vara en öppen gemenskap för troende och sökande människor.

Vi vill i församlingen skapa en själavårdande miljö, där synen på människan som en helhet av ande, själ och kropp kommer till uttryck i möten människor emellan, och där vars och ens särskilda gåvor och resurser upptäcks och tas till vara för den gemensamma uppgiften.

Vi tror på evangeliets kraft och möjligheter att verka livgivande, läkande, helande och inspirerande på livets alla områden.

fair-trade-logo.gifKindaholms församling är Fairtrade-diplomerad sedan 2013. Det betyder att vi enbart använder fairtrade-produkter i vår verksamhet.

I församlingshemmet i Kalv kan du också köpa te, kaffe, choklad och mycket annat som är fairtrade.

Läs mer om fairtrade här.

 

Aktuellt

Kindaholms församling är en del av Kinds pastorat och vi har därför en ny hemsida.

Pastoratets hemsida har adress:

www.svenskakyrkan.se/kind

Kindaholms församling har en flik för vår församling med adressen:

www.svenskakyrkan.se/kind/kindaholm

Den här hemsidan kommer inte längre uppdateras och tas bort så småningom.

 

Copyright | Hemsida med Sitoo